Rola syndyka w postępowaniu upadłościowym

Z chwilą ogłoszenia upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej syndyk przejmuje zarząd nad majątkiem upadłego. Składnikiem majątku jest również wynagrodzenie za pracę czy świadczenie emerytalne. Upadły konsument ma obowiązek wydania majątku syndyka, o czym w następnej kolejności należy poinformować sędziego komisarza, składając stosowne oświadczenie. Syndykowi należy również przekazać niezbędne dokumenty dotyczące wierzycieli wskazanych w spisie […]

Kim jest syndyk masy upadłościowej i czym różni się od komornika

Syndyk jest bardzo ważną osobą w postępowaniu upadłościowym. W przypadku upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej jego udział jest nieunikniony. Mimo to tzw. osoby upadłe nie mają pełnej wiedzy kim w zasadzie jest syndyk i czym się zajmuje. Niniejszy artykuł ma na celu przybliżenie osoby syndyka oraz jego roli we właściwym postępowaniu upadłościowym. Syndyk zajmuje […]