Zróżnicowana oferta dla podmiotów o różnej wielkości i poziomie zaawansowania zaleceń RODO

Nasza oferta

Kompleksowe wdrożenie RODO

Pełne wdrożenia od audytu po szkolenie oraz wsparcie powdrożoniowe

Audyt RODO

Weryfikacja istniejących procedur w zakresie RODO

Szkolenia w siedzibie firmy

Szkolenia dla pracowników i kierownictwa.

1. Kompleksowe wdrożenie RODO

Usługa polega na kompleksowym wdrożeniu zgodnego z prawem systemu ochrony danych osobowych w przedsiębiorstwie uwzględniającego jego indywidualną specyfikę i wewnętrzną organizację. Cały proces przeprowadzany jest w sposób racjonalny, tak by nie paraliżował bieżącej działalności przedsiębiorstwa. W ramach tej usługi oferujemy:

 • przeprowadzenie wewnętrznego audytu mającego na celu mapowanie procesów przetwarzania danych występujących w przedsiębiorstwie i poznanie specyfiki przedsiębiorstwa
 • powołanie zespołu ds. ochrony danych osobowych wewnątrz przedsiębiorstwa
 • opracowanie wewnętrznych procedur związanych z ochroną danych osobowych: w tym m. in. procedur organizacyjnych, procedur zarządzania incydentami naruszenia danych osobowych, procedur obsługi zgłoszeń
 • zawarcie umów z podmiotami przetwarzającymi i stworzenie rejestru upoważnień
 • analiza konieczności powołania Inspektora Ochrony Danych Osobowych i ewentualne jego zgłoszenie
 • praktyczne szkolenie pracowników nastawione na przygotowanie ich do samodzielnego rozwijania systemu ochrony danych osobowych
 • audyt powdrożeniowy I przygotowanie zaleceń
 • wsparcie merytoryczne w okresie powdrożeniowym

3. Warsztaty RODO

Każde przedsiębiorstwo powinno zadbać o merytoryczne przeszkolenie zespołu (lub osoby), który w sposób praktyczny będzie zajmował się tematyką ochrony danych osobowych w przedsiębiorstwie. Stworzone dokumenty wewnętrzne, procedury i rejestry powinny być na bieżąco uaktualniane wraz z wewnętrznym rozwojem działalności. Osoba po naszym warsztacie, wyposażona w odpowiednią wiedzę i umiejętności powinien być zdolny do samodzielnej obsługi i rozwoju procesu ochrony danych osobowych.

2. Audyt RODO

Proces zapewniania właściwego systemu ochrony danych osobowych zgodnie z RODO należy traktować jako proces ciągły, który należy w sposób systematyczny ulepszać i dostosowywać do zmieniających się warunków zewnętrznych, jak rozwój technologii, ale także wewnętrznego rozwoju przedsiębiorstwa.

Z tego powodu ważne jest, by cyklicznie przeprowadzać audyty związane z funkcjonującym systemem ochrony danych osobowych w każdym przedsiębiorstwie, tak by stawał się on coraz lepszy, wydajniejszy i skuteczniejszy. W ramach tej oferty oferujemy:

 • przeprowadzenie dokładnego, wewnętrznego audytu związanego z ochroną danych osobowych
 • dokonanie sprawdzenia funkcjonującego systemu ochrony danych osobowych za pomocą tzw. cichego klienta
 • przygotowanie raportu poaudytowego
 • przygotowanie zaleceń

4. Szkolenia w siedzibie firmy

Zasady ochrony danych osobowych powinien wejść w krwioobieg wszystkich osób w przedsiębiorstwie w związku z czym podstawowe informacje o systemie ochrony danych osobowych powinni mieć wszyscy pracownicy. Odpowiednio przeszkoleni i uświadomieni pracownicy zmniejszają ryzyko wystąpienia incydentów naruszeń ochrony danych osobowych. Fakt odbycia przez pracowników szkoleń z zakresu ochrony danych osobowych to także ważna okoliczność, która będzie brana pod uwagę przy okazji kontroli administracyjnych.

profesjonalizm i doświdczenie

Specjaliści RODO

Nasi specjaliści to praktycy RODO.

Studentka Prawa na wydziale Prawa i Administracji uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W zakresie jej zainteresowań znajduje się Prawo Bankowe oraz Prawo Karne.

Karolina Kowalczyk

Młodszy prawnik

W pracy specjalizuje się w prawnej obsłudze przedsiębiorstw z naciskiem na prawo Ochrony danych osobowych i prawo pracy. Ponadto zajmuje się sprawami odszkodowawczymi i prawem nieruchomości.

Krzysztof Lamparski

Adwokat, Partner

profesjonalizm i doświdczenie

Artykuły na blogu