Regulacje krajowe – Szwecja

Zgodnie z obowiązującymi w Szwecji przepisami pracownik delegowany podlega następującym przepisom dotyczącym pracy na terytorium Szwecji: maksymalny wymiar czasu pracy - 40 godzin na tydzień nadgodziny - maksum...

[część I] Delegowanie pracowników – zasady ogólne

Aktem prawnym normującym w największym stopniu zagadnienie delegowania pracowników jest Dyrektywa nr 96/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 1996r. dotycząca delegowania pracowników w ramach świadczeni...

Autor bloga